کلیدواژه‌ها = مهار تهای اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 93-78

اسماعیل سلیمانی؛ عادل زاهد بابلان؛ جبرائیل فرزانه؛ محمدباقر ستوده