کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
مقایسه مشارکت گروهی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری

دوره 10، شماره 1، آذر 1399، صفحه 187-199

10.22098/jld.2020.1051

محمد نریمانی؛ سیف اله آقاجانی؛ زینب محسن پور


مقایسه‌ نارسایی‌های شناختی، پردازش هیجانی و توجه انتخابی در دانش-آموزان با و بدون نارسایی در حساب

دوره 6، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 153-168

10.22098/jld.2017.563

محمد نریمانی؛ سید جواد دریادل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ نیلوفر میکائیلی


شیوع ناتوانی‌های خاص یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدائی استان خراسان شمالی

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 101-124

فاطمه معین الغربائی؛ معصومه اسلامی؛ مهدی فدائی