کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوان یهای یادگیری عصب روان شناختی تحولی پیش از دبستان

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 53-77

jld-2-1-91-7-4

مصطفی دهقانی؛ نرگس کریمی؛ عباسعلی تقی‌پورجوان؛ فهیمه حسن‌نتاج‌جلودار؛ علی‌ پاکیزه


بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون نارساخوانی تحولی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 116-139

jld-1-2-91-1-7

کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ روشنک خدابخش