نویسنده = مرتضی عندلیب کورایم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد استروپ در دان شآموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 138-158

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مرتضی عندلیب کورایم؛ سیف‌ا... آقاجانی