نویسنده = مسلم عباسی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 4، شماره 3، بهار 1394، صفحه 22-38

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ مسلم عباسی


2. مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 154-176

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی


3. نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 46-62

سعید رجبی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مسلم عباسی


4. مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 60-77

فرهاد خرمایی؛ مسلم عباسی؛ سعید رجبی