کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان نارساخوان
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی داستان‌گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 36-57

ساناز شهبازی؛ هادی کرامتی؛ هادی هاشمی؛ منیژه کاوه


2. تأثیر آموزش موقعیت‌یابی و تسلط بر نماد بر چگونگی خواندن دانش-آموزان نارساخوان پسر

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 61-75

ماریه عبدالقادری؛ فاطمه خدا مهری شیجانی؛ موسی کافی؛ مهناز فلاحی؛ مهناز خسرو جاوید


3. بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان

دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 69-85

محمدرضا ربیعی نژاد؛ محمدباقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی