کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش یادگیری فراشناختی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 42-60

علی خالق خواه؛ شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ رضا میرمهدی