کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل پژوهش‌های مبتنی بر مدل پاسخ به مداخله بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مخاطره اختلال ریاضی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-31

محمدصبور ابراهیمی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ آرینا بختیاری


2. اثربخشی حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص: یک مطالعه فراتحلیل

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 7-26

زهره آهنگر قربانی؛ نادر حاجلو؛ زهرا سپهری نسب؛ رقیه معزز


4. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ریاضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 61-81

عبدالحسین شمسی؛ احمد عابدی؛ مریم صمدی؛ مریم احمدزاده