کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 109-127

محمد نریمانی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی