بررسی تجربه زیسته مربیان کودکان دارای اختلالات یادگیری ویژه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

10.22098/jld.2021.6894.1735

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته مربیانی که سال‌ها با کودکان دارای اختلالات یادگیری ویژه در ارتباط بوده‌اند با روش کیفی پدیدار‌شناسی انجام شد. اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 9 نفر از مربیان شاغل در مراکز اختلالات یادگیری شهر بندرعباس که از معیارهای لازم برای ورود به مطالعه برخوردار بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع داده‌ها، گردآوری شد. داده‌ها با روش پیشنهادی اسمیت، طی چهار مرحله، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل شده مشتمل بر 6 مضمون اصلی (خصوصیات اخلاقی و رفتاری کودکان SLD، نقش خانواده، عملکرد مدرسه، بایسته‌های مربی‌گری، تأثیر شغل در زندگی مربیان، امکانات آموزشی و درمانی) و 19 مضمون فرعی بود. بررسی تجارب مربیان اطلاعات ارزشمندی را برای خانواده‌ها، معلمان و مربیان آموزش ویژه در جهت تشخیص و مداخله به‌هنگام، حمایت چندجانبه و کمک به بهبود وضعیت و شرایط کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lived Experience of Teachers of Children with Special Learning Disabilities: A Phenomenological Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • S Chenari 1
  • Y Adib 2
  • Z Abedini 3
1 Ph.D Student in Educational Psychology, University of Tabriz
2 Professor of Educational Science, University of Tabriz
3 Ph.D Student in Educational Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

This present study is aimed to investigate the lived experiences of the teachers who have been dealing with students with special learning disorders for years, on a phenomenological qualitative approach. The data is collected using semi-structural interviews with 9 teachers who had the required criterion and were working at learning disorder centers in Bandar Abbas through purposeful sampling until it reached the data saturation stage. Then, the data was analyzed through four stages employing the method proposed by Smith. The findings implied six main categories: Moral and behavioral characteristics of SLD Children, Family Role, School Performance, Teaching Requirements, the Effect of Job on the Teacher’s Life, Remedial and Educational Facilities and nineteen sub-categories. The investigation of teachers’ experiences gives valuable information to families, teachers and special teaching educators to recognize and intervene on time, multilateral support and to help improve the status and conditions of children with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • special learning disability
  • Lived Experience
  • teachers