نویسنده = سعید آریاپوران
مقایسه اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان با و بدون اختلالات یادگیری خاص: نقش تعاملی والدگری هلیکوپتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1403

10.22098/jld.2024.14996.2166

اسماعیل سلیمانی؛ مرضیه امیری منش؛ سعید آریاپوران