دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های خود تعلیمی کلامی بر سازگاری اجتماعی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22098/jld.2023.13578.2120

متین سلطانی؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده


مقایسه‏ اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه و آگاهی واج ‏شناختی و ترکیب این دو روش بر بهبود مهارت‏ های خواندن دانش ‏آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22098/jld.2023.13562.2117

بهروز فولادی؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده؛ سمیه تکلوی


مقایسه‌ی اثربخشی آموزش مهارت‌های ابراز وجود و راهبردهای خودنظارتی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22098/jld.2024.14482.2147

علی شیخ الاسلامی؛ شهناز احمدی؛ اصغر نخستین گلدوست