کلیدواژه‌ها = خودپنداره
تعداد مقالات: 7
1. اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری

دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 35-56

تکتم امامی؛ مهدی سهرابی؛ فاطمه کیهانی؛ سید مجتبی حسینی


4. بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان

دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 69-85

محمدرضا ربیعی نژاد؛ محمدباقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی


6. رابطه‌ی ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی (خواندن، نوشتن و ریاضی) دانش‌آموزان ابتدایی دارای ناتوانی‌های یادگیری

دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 56-72

سعید آریاپوران؛ مرضیه امیریمنش؛ داود تقوایی؛ طاهره حق طلب


7. اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 6-24

غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی؛ ئاکو دلگشاد