کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تأثیر بازی‌های رایانه‌ای استراتژیک بر تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی

دوره 12، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 98-83

10.22098/jld.2023.13034.2098

مرضیه ملکیها؛ فرشید اصلانی؛ حسین ستوده آرانی؛ مهسا آرین نژاد


بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 69-85

محمدرضا ربیعی نژاد؛ محمدباقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی


بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 109-128

jld-1-1-90-7-8

محمد نریمانی؛ سوران رجبی؛ غلامعلی افروز؛ حسن صمدی خوشخو