کلیدواژه‌ها = عملکرد خواندن
تعداد مقالات: 10
2. اثر بخشی روش بازخورد مثبت به خود در درمان مشکل دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 58-75

محمد علی‌پور؛ ثریا چاپاری ایلخچی؛ سجاد علمردانی صومعه


4. اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 27-39

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ فرناز شبان


5. تأثیر آموزش موقعیت‌یابی و تسلط بر نماد بر چگونگی خواندن دانش-آموزان نارساخوان پسر

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 61-75

ماریه عبدالقادری؛ فاطمه خدا مهری شیجانی؛ موسی کافی؛ مهناز فلاحی؛ مهناز خسرو جاوید


7. بررسی اثربخشی آموزش توجه براساس برنامه‌ی فلچر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان دختر نارساخوان

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 36-48

رویا چوپان زیده؛ احمد عابدی؛ معصومه پیروز زیجردی


8. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر حافظه، عملکرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 101-117

احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی؛ زهرا سیفی؛ مریم ارفع


9. اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 100-120

محمد نریمانی؛ راضیه جلالی نژاد؛ عادله شعربافزاده؛ زمان اژدری