دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1391 
2. تأثیر آموزش حرکات درشت و ظریف بر کاهش علائم نارساخوانی

صفحه 25-39

فرشاد بهمرد؛ مهناز استکی؛ حسن عشایری؛ حاتم اسدپور


3. اثر آموزش فراشناختی حلّ مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی

صفحه 40-58

حسین زارع؛ علی احمدی ازغندی؛ اعظم نوفرستی؛ علی حسینایی


7. اثر بخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

صفحه 123-158

نرگس نوری زاده؛ فرزانه میکاییلی منیع؛ رضا رستمی؛ وحید صادقی