کلیدواژه‌ها = اختلال یادگیری ریاضی
تأثیر برنامه یکپارچگی حسی بر هوش غیرکلامی، توجه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

دوره 9، شماره 1، آذر 1398، صفحه 93-115

10.22098/jld.2019.835

مهدی شاه محمدی؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده


اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 26-41

10.22098/jld.2017.575

ایمان ا.. بیگدلی؛ عباس عبدالحسین‌زاده؛ محمدعلی محمدی‌فر؛ علی‌محمد رضایی


تأثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ی ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 55-67

jld-3-3-93-3-4

باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی؛ حسن غلامحسین زاده


اثربخشی برنامه ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره ی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 63-77

d_jld_3_2_92_12_25_4

راضیه عباسیان؛ احمد عابدی؛ سحر نصرآزادانی؛ زهرا سیفی