کلیدواژه‌ها = اختلال یادگیری خاص
مقایسه نگهداری ذهنی دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی)

دوره 6، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 24-39

10.22098/jld.2017.554

سیف اله آقاجانی؛ نسیم مباحات؛ حمیدرضا صمدی فرد


مقایسه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی در مادران کودکان دارای اختلال یادگیری خاص و مادران کودکان عادی

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 80-99

اسماعیل صدری دمیرچی؛ محمد انصاری؛ فریبا اسماعیلی قاضی‌ولوئی؛ میلاد قمی


تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 100-120

باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی؛ سارا شریفی


مقایسه‌ی سبک‌های شناختی مستقل و وابسته به زمینه و حل مسأله اجتماعی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 86-100

اکبر عطادخت؛ گلاویژ محمدی؛ مینا طاهری فرد؛ انوشیروان شربتی


مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 22-38

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ مسلم عباسی


مقایسه‌ی سبک‌های اسنادی و تاب آوری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص، نابینا و عادی

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 39-55

زهرا رستم اوغلی؛ مسعود طالبی جویباری؛ پرویز پرزور