نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 20
1. مقایسه استحکام روانی و تحمل ابهام در مادران فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص و عادی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 153-170

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ نسیم اسماعیلی فارسانی؛ زهرا رستم اوغلی


6. مقایسه‌ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 125-141

محمد نریمانی؛ پرویز پرزور؛ سجاد بشرپور


8. اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 100-120

محمد نریمانی؛ راضیه جلالی نژاد؛ عادله شعربافزاده؛ زمان اژدری


9. مقایسه‌ی سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 100-118

محمد نریمانی؛ یحیی شاه محمدزاده؛ عظیم امیدوار؛ خسرو امیدوار


13. نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 109-127

محمد نریمانی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی


14. مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 154-176

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی


16. مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 85-104

رقیه علایی خرایم؛ محمد نریمانی؛ سارا علایی خرایم


17. بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 6-21

ملاحت امانی؛ اوشا برهمند؛ محمد نریمانی


19. مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 6-23

عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ محمد نریمانی؛ عادل زاهدبابلان


20. بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 109-128

محمد نریمانی؛ سوران رجبی؛ غلامعلی افروز؛ حسن صمدی خوشخو