دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، اسفند 1395، صفحه 1-141 
مطالعه‌ فراوانی و انواع غلط‌های املایی دانش‌آموزان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی

صفحه 21-37

زهرا امین‌آبادی؛ سعید امین‌آبادی؛ حمید علیزاده؛ عاطفه پورکاوه