کلیدواژه‌ها = نارساخوانی
طراحی برنامه آموزش توجه مستقیم و بررسی اثربخشی آن بر ابعاد توجه دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 12، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 50-36

10.22098/jld.2023.13154.2100

ندا صفری؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رسول کرد نوقابی؛ حسین محققی


اثربخشی بازی‌های توجهی بر توانایی خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 90-102

10.22098/jld.2022.7263.1779

حسن غریبی؛ بهزاد احمدی؛ هیوا محمودی؛ عدالت کریمیان؛ جلال غریبی


تأثیر فناوری واقعیت افزوده بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

دوره 10، شماره 4، تیر 1400، صفحه 58-86

10.22098/jld.2021.6534.1710

الهه خاطری؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


اثربخشی قصه‌درمانی مبتنی بر روش چندحسی بر پردازش هیجانی کودکان دارای نارساخوانی

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 153-171

10.22098/jld.2020.925

پرویز کریمی ثانی؛ سارا منصوری؛ پریسا احمدپور


بررسی اثربخشی مداخله ی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 92-105

محمدعلی محمدی فر؛ گلین مهدی نژاد گرجی؛ حسین جناابادی؛ الهه زارعی مته کلایی


اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر پذیرش اجتماعی و همدلی دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 32-46

سعیده خوش روش؛ مهناز خسروجاوید؛ عباسعلی حسین خانزاده