کلیدواژه‌ها = اختلال یادگیری خاص
مقایسه نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی در دانش‌آموزانِ با یا بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 10، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 330-343

10.32598/JLD.10.3.3

داود چهاردولی؛ ناصر یوسفی؛ شبروز قبادی زاده؛ سمیرا پشاآبادی


اثربخشی حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص: یک مطالعه فراتحلیل

دوره 8، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 7-26

10.22098/jld.2019.819

زهره آهنگر قربانی؛ نادر حاجلو؛ زهرا سپهری نسب؛ رقیه معزز


مقایسه نگهداری ذهنی دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی)

دوره 6، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 24-39

10.22098/jld.2017.554

سیف اله آقاجانی؛ نسیم مباحات؛ حمیدرضا صمدی فرد


مقایسه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی در مادران کودکان دارای اختلال یادگیری خاص و مادران کودکان عادی

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 80-99

اسماعیل صدری دمیرچی؛ محمد انصاری؛ فریبا اسماعیلی قاضی‌ولوئی؛ میلاد قمی


تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 100-120

باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی؛ سارا شریفی